Содержание книги

Глава 25. Отказ от вычета по объектам, учтенным на счете 08